Zawartość strony 1

Ustawa o walucie i gospodarce Republiki z dnia 12.11.2019
La loi de le moné et l’economiqué du Republiqué de la 12.11.2019

Art.1
Ustawa ma na celu wprowadzenie podstawowych zasad gospodarki państwowej, określa walutę i ogólne zasady systemu bankowego
Waluta
Art.2 Walutą Republiki jest Lir Waloński (lir de Vallonoise), symbolem lira jest „ɭ” (uni code:U+026D)
Art.3 Za emisję Lira odpowiada Narodowy Bank Emisyjny Walonii (Nationalont et Emettont Banque de Vallonoise)
Art.4 Bank emituje banknoty i bilon, także edycje jubileuszowe

O urzędach
Art.5 Prezesa Nardowego Banku Emisyjnego powołuje Prezydent, za zgoda Parlamentu; Prezes odpowiada za stabilność waluty i systemu gospodarczego Walonii, oraz działalność banku emisyjnego
Art.6 Prezes Narodowego Banku Emisyjnego:
1. powołuje Prezesa Urzędu Walut, oraz Prezesa Urzędu Transakcyjnego
2. kontroluje i prowadzi rachunek państwa, oraz rachunek urzędu Prezydenta, oraz rachuneki zbiorcze Banków komercyjnych
Art.7 Prezes Urzędu Walut
1. wycenia waluty i surowce według wzoru opublikowanego przez ministra stosownego sprawom gospodarczym; wycena odbywa się najmniej dwa razy w miesiącu
2. przeprowadza transakcje międzynarodowe
Art.8 Prezes Urzędu Transakcyjnego odpowiada za przeprowadzenie transakcji wewnętrznych, nadaje numery bankowe klientom banków komercyjnych
Art.9 Urząd Transakcyjny zobowiązany jest do prowadzenia państwowego banku komercyjnego
Art.10Ustawa wchodzi w życie z 3 dni po publikacji jej w dzienniku ustaw