Consells d'us d'esta web


Actualitzar el seu perfil

Menú : Personal > Perfil o el menú superior dret: icona de persona

Feu clic a Editar per canviar els camps de perfil. Per afegir i eliminar adreces, telèfons i imatges, si us plau seleccioneu la pestanya corresponent (en mode Editar perfil).

Veure la informació del seu compte

Menú : Banca > Els meus comptes

En aquesta pàgina pot veure la informació del(s) seu(s) compte(s) d'informació, com ara els saldos i els pagaments. En l'opció avançada pot filtrar per criteris específics. En fer clic en un pagament obrirà els detalls del pagament.

Fer un pagament

Menú : Banca > Pagament.

En aquesta pàgina podrà fer un pagament a un altre usuari o un pagament al sistema.

Cerca d'usuaris

Menú : Usuaris > Cerca o al menú superior: Cerca ràpida

Des d'aquesta pàgina pot buscar usuaris. La cerca de membres buscarà en tots els camps del perfil membre. En l'opció avançada pot filtrar per criteris específics. Podrà utilitzar més d'una paraula clau al cercador. També pot buscar entre tots els membres si no especifica una paraula clau.

Cercar anuncis

Menú : Comerç electrònic > Cercar anuncis o menú superior dret : Cerca ràpida

En aquesta pàgina pots trobar els anuncis . Pots utilitzar l'opció de paraules clau de cerca per buscar per més d'una paraula clau . En sortir de la paraules clau deixant el camp en blanc es buscaran tots els anuncis. Per veure una llista de les categories de publicitat pots seleccionar el botó ' Navega categories ". En l'opció avançada pots filtrar per criteris específics. En fer clic a l'anunci tindràs accés als detalls de l'anunci. A la pàgina de detalls es pot anar directament al perfil d'usuari ( editor ) o enviar una pregunta sobre l'anunci.

Publicar un anunci

Menú : Comerç electrònic > Els meus anuncis > Nou

En aquesta pàgina pot publicar un nou anunci. Tots els camps són auto explicatius. També pot inserir una imatge seleccionant l'enllaç "imatge". Pots actualitzar els teus anuncis fent clic a 'Edita icona'. El mode d'edició comptarà amb una pàgina (pestanya) per a les imatges. La imatge en la part superior de la llista es mostrarà a la finestra de cerca principal.

Els meus anuncis

Menú : Comerç electrònic > Anuncis d'interès

En aquesta pàgina pot definir els seus "interessos" i rebre notificacions quan algú publica una nova oferta o demanda que s'ajusti als teus interessos. Pot definir com s'enviarà la notificació a Menú : Preferències > Notificacions.

Missatges

Menú : Personal > Informació > Missatges o menú superior dret : icona de missatge. Cyclos té un sistema de missatgeria intern. Pot enviar un missatge als usuaris o a l'administració (Equip gestor). En enviar un missatge a l'administració haurà de seleccionar una categoria de missatge (per exemple, suport, sol·licitud de préstec, queixa). Els administradors poden enviar missatges individuals i missatges massius (mailings) a grups d'usuaris.

Notificacions

Menú : Personal > Informació > Notificacions o Menú superior dreta: icona de campana

Les notificacions poden ser generats a Cyclos quan es canvia un estat o s'ha realitzat una activitat. Per exemple: un pagament rebut, un canvi de saldo, un canvi de límit de crèdit, haver rebut una referència, etc. Les notificacions es poden enviar com a correu electrònic i en el futur s'afegiran altres canals (SMS, USSD).

Veure documents

Menú: Personal > Informació > Documents

En aquesta pàgina pot veure els documents. Poden ser documents dinàmics (formularis web) o documents estàtics com PDF i altres arxius. Els documents poden ser gestionats per l'administrador, i opcionalment també pel propi usuari (depenent dels permisos) .

Veure i donar referències

Menú: Personal > Informació > Referències o Veure perfil d’usuari > Accions

El sistema de referències és un sistema d’avaluació entre usuaris. L'usuari pot donar una referència a altres usuaris. La referència es compon d'un puntuació en una escala de valors predefinits, i d’un comentari personal. L'usuari pot veure les referències que ha donat i que ha rebut d’altres usuaris.

Contactes

Menú : Usuaris > Usuaris > Els meus contactes o Menú superior dreta: Cerca ràpida

Aquí pot administrar (afegir i treure) els seus contactes. Seleccionant un contacte de la llista de contactes el porta al perfil d'usuari del contacte. A la pàgina de perfil es poden realitzar accions dels usuaris relacionats amb l'usuari (per exemple, realitzar un pagament o enviar un missatge).

Configuració de notificacions

Menú : Personal > Preferències > Notificacions o Menú superior dreta: Icona del sobre Aquesta pàgina mostra una llista amb l'historial de les seves notificacions. Les notificacions es poden enviar a partir de:
- Esdeveniments de la compte: pagament rebut, límit de crèdit modificat
- Esdeveniments dels anuncis : Anunci caducat, troballa d’un anunci del seu interès