BANC DEL TEMPS

Benvinguts a bdtm

EXPERIMENT DE BANC DE TEMPS
Aquesta web es un experiment del que podria ser un Banc del Temps.

Els usuaris poden compartir necessitats i oferir serveis, amb la idea que un
altre usuari del Banc del Temps els pugui ajudar o desitgi aprofitar el servei.

La moneda de canvi per pagar els serveis es la Hora.