Welkom bij Buurtcoins Leiden

Welkom op de marktplaats omgeving van Buurtcoins

Het doel van het buurtcoins project is het realiseren van sociale cohesie en zelfrealisatie op buurt/wijk niveau. 
Dit initiatief moet ertoe leiden dat buurtbewoners gestimuleerd worden om op een sociale manier dienstbaar
zijn voor de buurt en de buurtbewoners. 
Voor uitgebreide informatie bezoek dan: www.buurtcoins.nl
Meer informatie:
  • Op deze community marktplaats kun je hulp aanbieden
  • Op deze community marktplaats kun je hulp vragen
  • Op deze community geldt één buurtcoin voor één uur hulp aan een buurtbewoners in Leiden
  • De buurtcoin kun je verzilveren door een andere dienst te ontvangen of eventueel in te ruilen voor korting*

*Hier komt later meer informatie over