enter market ברוכים הבאים ל

מטרת השוק היא לחבר בין משתתפים באנטר ללקוחות
כל צד יכול לפרסם שירות או הצעה לפרויקט

משתתפים ומנטורים מוזמנים לעיין בפרויקטים אשר לקוחות מעלים - כאן
לקוחות מוזמנים גם לעיין בשירותיים אשר מוצעים על ידי המשתתפים