Community manager

Tipo de anuncio: Oferta o propuesta
Precio por unidad de: Servicio prestado
Dueño: Irene
Categoría: Publicidad y marketing
Precio: 20,00 eCO

En l'actualitat, les xarxes socials són imprescindibles per a un bon funcionament empresarial. 
Gràcies a la funció dels community managers el teu projecte assolirà un reconeixement i un creixement molt favorable. 

El meu treball es centrarà en la gestió d'Instagram, una plataforma clau per a fer visible una empresa i transmetre a una comunitat global la identitat de la marca. Et realitzarem imatges, vídeos i altre contingut d'alta qualitat.