LETS TEXEL

Úw energie, úw talent, úw gemeenschap

Uitnodiging extra ledenvergadering 10 mei 2019

Agenda Extra Ledenvergadering LETS-Texel 10 mei 2019

Beste leden,

Bij deze nodigen we jullie van harte uit om allemaal naar de
Extra Ledenvergadering te komen, op vrijdagavond 10 mei 2019.
We gaan daarna ook gezellig op z’n LETS handelen en borrelen! 
Wel je handel meenemen hè!

Wanneer:          Vrijdag 10 mei 2019 om 19.30-21.30 uur
Locatie:             De Wielewaal (de Waal)
Dagvoorzitter     Fred van Heerwaarden
Notulisten          Ingrid Schütt / Christine Paardekam

AGENDA
1.  Opening en mededelingen  (10 min)
–   Voorstellen nieuwe leden 
–   NEO: naam voor de nieuwe Kerngroep (zie punt 4)

2.  Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 13 jan 2019, 
     bijlage 1, punt 2 (10 min)
2b.Verslag in briefvorm van het overleg van NEO op 1 april j.l. 
     Bijlage 2, punt 2b (5 min)

3.  Introductie nieuwe website (Dorien 15 min)
-   (vragen kunnen ook gesteld worden bij de rondvraag)
3a.Wat wordt de rol van Facebook?

4. Hoe willen we de structuur van LETS; (zie bijlage 6, punt 4)
Toelichtingen Fred, Ingrid, Moni en Dorien
   
Bepaalde taken zijn verdeeld (de nieuwe Kerngroep = NEO).
Wie doet wat binnen NEO? (15min)

- Christine:    Info-mail/inschrijvingen
- Dorien:       Nieuwe website/inschrijvingen
- Moni :         Beheer Facebook 
- NEO            PR : ruilmarkten, media, redactie, folders
- Gonda:        Inschrijvingen
- Ingrid :        Advies
- Joke:           Boekhoudster van de boetjes en de euri

Welke taken zijn nog open? (15 min)

4a. De Basis LETS-functies van James Taris (LETS-filosoof)
bijlage 7, punt 4a
Voor alles geldt dat je voldoende kennis hebt of aan wil leren van 
LETS-Texel om deze functies uit te kunnen voeren.

4b.Gedragsregels (ter aanvulling) Laatste bijlage , punt 4b

5. Open sollicitatie: Pieternel stelt zich kandidaat als LETS-trekker, als de "Schakel"
Bijlage 3, punt 5 (10 min)

6. Zorgfonds (Fred), bijlage 4, punt 6  (10 min) plus bijlage 9

7. Wel/niet in euro's of Boetjes te handelen? (Pieternel) (10 min)

8.  Boetjes-Balans Dorien (10 min)  Bijlage 5 punt 8. 
Aanvulling Pieternel/ Ingrid Boetjesbegroting Zie bijlage 5a

Hoeveel Boetjes staan er voor taken voor NEO en andere taken voor de Club?  Er zijn nu meer NEO/ leden) Begroting Boetjes?  (10 min)

- Voorstel Pieternel: Nieuw lid krijg twee boetjes voor het plaatsen van een profielfoto plus twee advertenties op onze nieuwe site ...buddy houdt dit even in de gaten.

9. Rondvraag  

Totaal 120 minuten

Vriendelijke groet,

NEO 
(Nieuwe kerngroep)

8 Bijlagen