LETS TEXEL

Úw energie, úw talent, úw gemeenschap

Notulen 18-01-2020

Notulen ALV 18 januari 2020

Aanwezig: Judith, Bart, Danielle, Marianne, Karin, Gerard, Carrie, Joke, Ingrid, Tonnie,
Moni, Nea, Jacqueline, Ria, Gonda, Carla, Anne, Pieternel
Afw met bericht: Thea, Henri, Dorien, Uuk, Caroline, Els, Clara, Judy + Jacques, Wilma,
Yvon, Jacoline, Rene, Lien, Astrid, Fred
Voorzitster: Carla Notuliste: Pieternel

1.
Welkom allemaal!
2.
Notulen van vorige ledenvergadering worden goedgekeurd.
3.
Karin meldt zich als nieuwe emailadresbeheerder (samen met Ingrid en Dorien) en als
facebookbeheerder (samen met Moni). Pieternel gaat ‘t beheer van de inschrijvingen
overnemen van Dorien. Dat betekent dat de map bij haar in de kast komt en dat ze alle
kleine taakjes die voortvloeien uit nieuwe inschrijvingen en uitschrijvingen zal gaan
coördineren. Ze zal ook een document maken waarin deze taakjes helder uitgelegd
worden. Moni wil vaker inschrijvingen gaan doen. Indien Dorien echt wil stoppen met
het beheer van de Lets website dan gaan we Uuk en Lien polsen of die dit willen
overnemen. Bart wil wel meer te weten komen over de Lets organisatie, Pieternel gaat
hem dit jaar bijpraten.
4.
De aanwezige nieuwe leden stellen zich voor:
Carrie Vélu: woont in Oudeschild en werkt bij Kaapskil, en Texel 44. Ze komt uit
Scheveningen en woont sinds 2005 met Gerard op Texel. Ze is langere tijd
mantelzorger voor Gerard geweest tijdens zijn ziekte. Joke is hun buddy.
Gerard Vélu: is een echte klaverjasser! Hij heeft een humoristisch boekje geschreven
over zijn ziekteperiode met de titel Team Vélu heeft gewonnen, het boekje kost 10 euro
en voor Letsers 5 boetjes. De opbrengst gaat naar een goed doel (laatste wens
vervullen). Hij is ook in de weer (geweest) met Texelse Kost en met de werkgroep
tegen 5G.
Judith Razoux Schultz: woont in Ede en heeft maar 1 wens: op Texel wonen. Ze
komt samen met haar partner Dick en haar hondje Dappie Dap heel veel op Texel. Ze
is creatief, fotografeert, maakt kunst en is ook lid van Zout. Ze heeft voor haar
verjaardag een Lets kadobon gekregen van buddy Pieternel.
Bart en Daniëlle zijn al iets langer lid maar voor het eerst aanwezig op de
ledenvergadering. Zij wonen nu ongeveer tweeënhalf jaar op Texel (De Koog).
Danielle heeft 40 jaar in de psychiatrie gewerkt, op allerlei vlak. Nu met pensioen en
heeft samen met Bart haar wens in vervulling laten gaan: verhuizen naar Texel. Bart
heeft altijd in het primaire onderwijs gewerkt. Zijn hobby is muziek en verder is hij
erg handig. Moni is hun buddy. 
Ter info (via Dorien)
Nieuwe leden in 2019 (*met buddy) zijn:
Lien: Moni
Judith: Pieternel
Thea: Pieternel
Rebecca: Christine
Jacoline: Pieternel
Gerard & Carrie: Joke
Leden die gestopt zijn:
Nelly Christine Jeanine Rebecca Ingrid Walpoott
Chesidiyah is bezig met opzeggen, zij moet haar boetjes-saldo nog terugbrengen naar 0.
5.
Joke doet financieel verslag. Zie bijlage. Het gaat best goed met de balans. De
ruilkring heeft 322 boetjes en 530 euro in kas. We praten over de plussers en minners.
Ook bespreken we de maximale positief en negatief saldo’s. Moeten we deze bedragen
verlagen naar 150 boetjes? We besluiten om het te laten zoals het is. Het zal vast ook
wel weer volgend jaar ter discussie gesteld worden.
Op dit moment worden er van letsers door de organisatie géén boetjes gekocht voor
euro’s. Dit even met nadruk omdat Chesidiyah wil stoppen met de Lets en ruim in de
plus staat met haar boetjes. Dus ze zal moeten handelen om van haar boetjes af te
komen of moeten schenken aan individuele leden of aan de Lets ruilkring zelf.
6.
De website wordt nog beheerd door Dorien, zij is zelf afwezig. De voorzitter leest
voor wat ze geschreven heeft. Hier nogmaals: ´Nog steeds ontvangen de leden geen
mail wanneer er een advertentie wordt geplaatst. Ik zou hier in het 2e kwartaal van
2019 achteraan gaan en heb dat ook gedaan. Echter, ik werd doorgestuurd (door
cyclos) naar een derde partij. En hier heb ik het tot mijn schaamte tot nu toe laten
liggen. Het staat nog steeds op elk to do lijstje dus ik ga er echt mee aan de slag. Mijn
excuses dat ik dit heb laten sudderen. Dus, ik spreek af: eind januari heb ik contact
opgenomen met die derde partij en weet ik of het mogelijk is dat we voortaan mails
ontvangen wanneer er nieuwe advertenties worden geplaatst.
7.
Ingrid doet verslag over Lets Meet, zij had dat georganiseerd op 20 oktober j.l.
Het was gezellig maar ze is teleurgesteld over het geringe aantal Letsers dat zich
aangemeld had. In totaal zeven (3 + 4 van Lets make music). Naar aanleiding hiervan
praten we over “wat Lets-leden zouden willen aan leuke samenkomsten”. Er worden
verschillende opmerkingen gemaakt. Conclusie is: het gaat om de sfeer en soms
komen er veel mensen en soms niet. Er worden verschillende redenen genoemd die
bepalen hoe de opkomst is, zoals het wel of niet van te voren móeten aanmelden, de
boetjes die je wel of niet moet betalen, de dag waarop het georganiseerd wordt, de 
locatie kan ook een rol spelen, en natuurlijk het weer. Spontaniteit is erg belangrijk,
dat is wel duidelijk voor iedereen.
Pieternel meldt dat het Open Podium als Lets evenement niet door kon gaan i.v.m. de
zomerstorm. Wel is er in een kleine setting binnen gezellig gemusiceerd. Wellicht dat
ze nog eens een poging gaat ondernemen om iets dergelijks in haar achtertuin te
organiseren.
8.
Er zijn meerdere succesverhalen, hier eentje: Moni gebruikt de boetjes die zij verdient
voor vervoer naar en van de boot. Nooit gaat ze met de bus of met een hoppertje! Er
zijn voldoende Letsers die ‘vervoer’ in hun aanbod hebben.
9.
We praten over de twee facebook sites die we hebben. Het uitlenen van goederen is
een dienst. Bij twijfel kun je je aanbod natuurlijk altijd op beide sites zetten. We
twijfelen of we terug willen naar één fb site. Het lijkt handig om maar één site te
hebben dus we bespreken de voor en nadelen. Twee facebook sites én een Lets website
is wel erg veel, zeker voor nieuwe leden, maar als we terug gaan naar één fb site dan
komen allerlei dienstenadvertenties weer ergens onder het aanbod van vele goederen
terecht en dat vinden we jammer. We houden de situatie zoals ie nu is. Het blijft een
aandachtspunt
10.
Rondvraag:
Anne informeert naar Anita, zij is een poos haar buddy geweest. Anita handelt niet en
staat weer in de min. We spreken af dat Anne weer eens contact met Anita opneemt.
Jacqueline vraagt zich hardop af waarom onze Lets website niet de basis is van onze
ruilkring i.p.v. facebook. Zij is zelf handig met facebook maar voor leden die dat niet
zijn is het allemaal lastig en als het ingewikkeld is voor nieuwe leden om op drie sites
te moeten leren handelen dan zou gewoon onze eigen website de spil van onze club
moeten zijn.
Er ontstaat naar aanleiding hiervan een discussie. Er wordt opgemerkt dat het
opvallend is dat mensen die niks met facebook hebben óók niet actief zijn op de Lets
website. Pieternel geeft aan dat het echt belangrijk is dat er een melding komt als er
een advertentie op de Lets website gezet wordt (zie punt 6 hierboven). Dan pas kan
onze site een belangrijke rol gaan vervullen. Het zal trouwens haar inziens altijd wel
een lastige zaak blijven want het plaatsen van een advertentie op facebook doe je in
twee stappen en het plaatsen van een advertentie op de website zijn misschien wel acht
stappen. Nea geeft aan dat eigenlijk elk nieuw lid facebookles moet krijgen, je kunt
ook een nep-account aanmaken puur voor het handelen op de twee facebook sites.
Ingrid meldt dat de Amsterdamse ruilkring Noppes een goed werkende site heeft
waarop direct aanbod en vraag duidelijk zichtbaar is. Ook last-minute advertenties. Zij
gaat contact opnemen met Dorien om dit nog eens met haar te bespreken. De link van
de Noppes site is www.noppes.nl

Ps na de vergadering werd er nog flink gehandeld en gezellig gemusiceerd en bedankt Moni
voor de heerlijke taart en Joke voor de gastvrijheid.