Een lokaal ruilhandelsysteemAgenda

2018

Maandag 15 oktober 19.30 - 21.30 uur kLETScafé in het Inloophuis, Dr. Schaepmanstraat 23

Woensdag 21 november 19.30 - 21.30 uur kLETScafé bij iemand thuis

Maandag 17 december 18.30 - 21.30 uur kerstdiner in het Inloophuis, Dr. Schaepmanstraat 23

Elke maand (met uitzondering van juli en augustus) is er kLETScafé, afwisselend in het Inloophuis bij de oude gereformeerde kerk (Dr. Schaepmanstraat 23) en bij een van de deelnemers thuis.
Het kLETScafé is een prima gelegenheid om andere deelnemers te leren kennen. Ook is dit hèt moment om te vertellen of te laten zien wat je aanbiedt. Grijp je kans!

Belangstellenden zijn van harte welkom.