Een lokaal ruilhandelsysteemAgenda

2017

Woensdag 22 november 19.30 - 21.30 uur kLETScafé

Maandag 18 december 18.30 - 21.30 uur Kerstdiner

2018

Woensdag 17 januari 19.30 - 21.30 uur kLETScafé

Maandag 19 februari 19.30 - 21.30 uur kLETScafé, verjaardag van LETS

Woensdag 21 maart 19.30 - 21.30 uur kLETScafé

Woensdag 18 april 19.30 - 21.30 uur kLETScafé, en ophalen van het lentenummer van de Flippengids (nr. 80)

Woensdag 16 mei 19.30 - 21.30 uur kLETScafé

Maandag 18 juni 19.30 - 21.30 uur kLETScafé

Een maandag in juli, Picknick bij het Veerhuis in Varik

Een maandag in augustus, 18.00 - 20.00 uur kLETSrestaurant in Zennewijnen

Een zaterdag in juli, 11.00 -16.00 uur snuffelmarkt (onder voorbehoud)

Woensdag 19 september, 19.30 - 21.30 uur kLETScafé

Maandag 15 oktober, 19.30 - 21.30 uur kLETScafé, en ophalen van het herfstnummer van de Flippengids (nr. 81)

Woensdag 17 november, 19.30 - 21.30 uur kLETScafé

Maandag 17 december, 18.30 - 21.30 uur kerstdiner

Elke maand (met uitzondering van juli en augustus) is er kLETScafé in het Inloophuis bij de Sint-Maartenskerk, Kerkplein 1.
Het kLETScafé is een prima gelegenheid om andere deelnemers te leren kennen. Ook is dit hèt moment om te vertellen of te laten zien wat je aanbiedt. Grijp je kans!

Belangstellenden zijn van harte welkom.