Een lokaal ruilhandelsysteemWat is LETS Tiel

LETS staat voor Local Exchange Trading System. In andere woorden: het is een lokale ruilkring, waar mensen goederen en diensten ruilen zonder dat er geld aan te pas komt. Het eerste LETSysteem werd in 1983 in Canada opgericht. Sindsdien zijn er wereldwijd duizenden lokale ruilkringen ontstaan. In Nederland zijn er ongeveer tachtig.

Niet geld verdienen staat centraal, maar het over en weer verlenen van diensten. Mensen hebben elkaar veel te bieden. Met LETS kunnen we profiteren van elkaars rijkdom aan talenten en vaardigheden.

Binnen LETS is geen verspilling: je biedt alleen aan wat je echt kunt of wat je kunt missen. Je gebruikt alleen wat je graag wilt hebben. Doordat er een lokale markt van vragers en aanbieders is, is er weinig vervuilend transport nodig. LETS draagt bij aan een duurzame samenleving.

Het handige van een ruilkring is dat het ruilen zich niet beperkt tot twee personen: je kunt iets aanbieden aan de ene persoon en daarvoor in ruil van iemand anders iets terugkrijgen.

Bekijk hier enkele filmpjes waarin wordt uitgelegd hoe LETS werkt:
- LETS Tiel bij KoffieMax (6 minuten)
- LETS Apeldoorn bij TV Gelderland (9 minuten)

Hoe werkt het systeem?
Omdat het zelden voorkomt dat je goederen en diensten direct tegen elkaar kunt ruilen, gebruiken we bij LETS een eigen ruilmiddel. In Tiel noemen we dat flippen. Je spreekt met elkaar af hoeveel flippen de dienst of de goederen waard zijn. Een flip kun je zien als ongeveer gelijk aan een euro, maar eigenlijk is het een blijk van waardering, een bedankje voor hulp.

Je mag op je rekening tot een bepaalde limiet rood staan. Het heeft geen zin flippen op te potten, je krijgt er geen rente voor en je kunt ze niet lenen

Om deel te nemen aan LETS heb je een e-mailadres nodig. Als je niet beschikt over een eigen computer of smartphone, kun je een e-mailaccount aanmaken in de bibliotheek of hulp inroepen van een andere LETS-deelnemer.

Om het ruilen gemakkelijk te maken, kunnen deelnemers gratis adverteren op de marktplaats van deze website. Bovendien geven we vier keer per jaar een Flippengids uit waarin de nieuw aangeboden en gevraagde goederen en diensten zijn vermeld.

Wat kost LETS Tiel?
Deelnemers betalen een jaarbijdrage van 12,50 euro, gezinnen en organisatie 17,50 euro. Deze bijdrage is nodig om de kosten van bijvoorbeeld de hosting van de website en de telefoon te kunnen betalen.

Bestuur
Het bestuur van LETS Tiel bestaat momenteel uit vier personen. De bestuursleden zijn:

Elly Euverman Toos Groen Mia van Ettinger Eddy Hesselink
Voorzitter, promotie
en pr

Secretaris en
redactie nieuwsbrief

PenningmeesterWerving en
handelsbevordering