hier Lets Wageningen, terug van weggeweest.

bijzondere diensten


experimentLets is een experiment met vriendelijk geld.


We gebruiken het dienstenverkeer in een burenhulpgroep om een geldsysteem uit te proberen en steeds te verbeteren. We hebben inmiddels enig inzicht gekregen in maatregelen en hoe ze werken. We kiezen nu voor een munt die geen rente draagt, maar zelf in waarde toeneemt, door een 100%-tegenwaarde in Wageningse zonnepanelen aan te leggen. Zo blijft Stenen sparen toch aantrekkkelijk, al krijg je geen rente.