Ruilafspraken


We hebben deze handleiding geschreven zodat iedereen weet hoe LETSP’end werkt. 

We hopen hiermee dat iedereen in goede sfeer actief Watermunten blijft spenderen en ontvangen, dat er onderling vertrouwen is en dat iedereen zich veilig voelt.


 1. We gebruiken uitsluitend Watermunten als ruilmiddel.
  Uitzonderingen waarbij de Euro mag worden ingezet*:
  - onkosten die je uitsluitend in Euro’s kan maken, zoals benzine, (klus)materialen of ingrediënten voor voedselbereiding
  - schadevergoeding in geval van verlies, diefstal of benodigde reparatie
  - BTW (door ondernemers)
  * Vóór aanvang van de ruil melden we dit bij de afnemer en de afnemer is daarmee akkoord gegaan.
 2. De waarde van 1 Watermunt is als richtlijn te vergelijken met 1 Euro.
 3. De waarde van goederen en diensten die we aanbieden, onze uurtarieven, reiskosten, kosten voor reistijd, e.d. mogen we volledig zelf bepalen.

 4. De jaarbijdrage is 12 Watermunten.
  Deze bijdrage wordt gebruikt om het systeem draaiende te houden, voor deelnemers-bijeenkomsten, et cetera.  Een nieuwe deelnemer betaalt de jaarbijdrage voor het lopende jaar naar rato. Wie zich bijvoorbeeld aanmeldt in september, betaalt voor de rest van dat jaar 3 Watermunten.
 5. Eens per jaar (in januari) schrijft het beheer van LETSP’end een jaarbijdrage af van onze rekening.
  Wij zorgen ervoor dat we in deze maand voldoende saldo hebben.

 6. De aanbieder betalen we via ons online betaalsysteem (op deze website).
  Liefst per ommegaande, uiterlijk 1 week na de transactie.
 7. We maken duidelijke afspraken rondom een transactie.
  Vrager en aanbieder zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk en lossen eventuele conflicten zelf met elkaar op.
 8. We maken eventueel een bruikleenovereenkomst en ondertekenen die.
  Eventueel volgens het voorbeeld op de Startpagina onder Hoe werkt het? - Bruikleenovereenkomst.
 9. Spullen die we huren, behandelen we alsof het onze eigen spullen zijn.
  We zijn er zuinig op en zorgen er goed voor.  Gaat iets stuk, dan repareren, vervangen of vergoeden we het.
 10. Spullen die we (ver)kopen zijn uitsluitend goederen die door ons zelf geproduceerd zijn, eventueel van gebruikte materialen.
 11. We zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aard en kwaliteit van de advertenties die we plaatsen en de goederen en diensten die we aanbieden of afnemen.
 12. We accepteren geen uitingen of activiteiten die discriminerend, beledigend, illegaal of op andere wijze aanstootgevend of in strijd met de wet zijn. De beheerders van LETSP'end  behouden zich het recht voor een  advertentie of deelnemersaccount te verwijderen.

 13. Wij (deelnemers en beheerders van LETSP'end) verstrekken geen persoonlijke gegevens over andere deelnemers aan derden en publiceren deze niet openbaar, zonder toestemming van de betreffende deelnemer(s).
 14. Wij verplichten ons ervoor te zorgen dat onze contactgegevens altijd correct in het systeem staan (naam, adres, telefoonnummer en mailadres). Adres en telefoonnummer kunnen we desgewenst onzichtbaar maken voor andere deelnemers.

 15. We zijn vrij om vraag of aanbod te weigeren.

 16. LETSP'end kent geen rente. Uitlenen, verkopen of verhandelen van Watermunten aan derden (zowel leden als niet-leden) staan we niet toe. Weggeven aan een andere deelnemer is toegestaan als je een positief saldo hebt en mag niet leiden tot een negatief saldo. Bij betaling vermelden we in het veld Beschrijving: ‘donatie’.
 17. We mogen hooguit 100 Watermunten in de min staan.
  N.b.: Als je vaak de nullijn passeert (van negatief saldo naar positief saldo naar negatief saldo etc.) dan spaar je nooit te veel Watermunten op en hou je ze ook niet te lang vast. Zo help je ons systeem te laten groeien en bloeien.

 18. Iedereen die 18 jaar of ouder is en in Purmerend of op fietsafstand woont, is van harte welkom als deelnemer.
 19. Wie jonger dan 18 jaar is, kan transacties doen binnen de account van een ouder/verzorger. De accounthouder is verantwoordelijk en aansprakelijk.

 20. Bij een jaaromzet van 3000 of meer Watermunten moeten we rekening houden met belastingplicht.
  Voor ondernemers geldt dat elke Watermunt, die je verdient met aan je bedrijf gerelateerde diensten, relevant is voor de Belastingdienst.
  Hier
  staat meer informatie, bij artikel 3. Zie ook menukeus Ondernemers / ZZPers op onze website.
 21. Wie een uitkering ontvangt, informeert zelf bij de uitkerende instantie naar de mogelijkheden en regels voor het verdienen van Watermunten. Meestal wordt alleen geëist dat je aan je sollicitatieverplichtingen blijft voldoen en beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt (indien van toepassing).

 22. We kunnen LETSP'end uitsluitend verlaten als we alle eventueel verschuldigde Watermunten hebben overgemaakt en ons saldo (daarna) 0 of positief is. Restitutie van de jaarbijdrage vindt (op verzoek) plaats naar rato.


We verwachten van elkaar dat we ons houden aan bovenstaande afspraken. 

Houd je je niet aan deze afspraken, dan zal een beheerder in de meeste gevallen eerst contact met je opnemen. Ben je niet bereikbaar of blijf je afspraken niet nakomen, dan wordt je account verwijderd. Dit is in het belang van alle deelnemers.


Purmerend, 1 september 2015