Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid:


LETSP'end aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit ruilactiviteiten en het gebruik van deze website. LETSP'end garandeert niet het ononderbroken of foutloos functioneren van deze website.

LETSP'end behoudt zich het recht voor om de website op ieder moment te beëindigen. Gebruikers zullen hier indien mogelijk van op de hoogte worden gesteld,  zodat ze bijvoorbeeld zelf hun gegevens van de website kunnen halen. LETSP'end zal zich inspannen gebruikers hierin zo goed mogelijk te ondersteunen.

LETSP'end behoudt zich het recht voor de ruilafspraken te wijzigen. Gebruikers zullen hier indien mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Op de website zal altijd de meest recente versie staan, voorzien van datum.

LETSP'end aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website te vinden informatie. Aan de informatie op onze website kan geen enkel recht worden ontleend. Onjuistheden en onvolkomenheden kunnen worden gemeld via letspend@gmail.com.

LETSP'end behoudt zich het recht voor om het materiaal op deze website, behalve als anders vermeld in deze voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.