Gratis?

Kost LETSP'end geld?

Meedoen aan LETSP'end kan zonder Euro's!

Uitzonderingen waarbij de Euro mag worden ingezet:
- onkosten die je uitsluitend in Euro’s kan maken, zoals benzine, (klus)materialen of ingrediënten voor voedselbereiding
- schadevergoeding in geval van verlies, diefstal of benodigde reparatie
- BTW (door ondernemers)

Iedere deelnemer betaalt een jaarbijdrage in Watermunten. Zie onze Ruilafspraken voor meer informatie.