Hoe zit het precies met Watermunten en BTW, voor mij als ondernemer?


Ben je in de Euro-wereld ondernemer voor de omzetbelasting, dan bereken je over je leveringen en diensten binnen LETSP'end ook BTW aan je afnemers.Hetzelfde percentage dat je berekent voor je Euro-leveringen en Euro-diensten (dus 21% of 6% of 0%). Dit geldt overigens uitsluitend voor de leveringen en diensten die je in de Euro-wereld ook als ondernemer aanbiedt. Dus niet als je kapper bent in de Euro-wereld en binnen LETSP'end een computer repareert.

Binnen LETSP'end kies je zelf of je de BTW in Euro of in Watermunten laat betalen. Afrekenen met de fiscus doe je altijd in Euro’s. De BTW die je in Watermunten hebt ontvangen, moet je daarom voor je aangifte omzetbelasting omrekenen in Euro’s. Daarbij moet je uitgaan van de 'koersverhouding' zoals die geldt. Die is thans 1:1. Dat houdt het lekker simpel.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Stel, in een aangifteperiode heb je exclusief BTW 10.000 Euro en 50 Watermunten omgezet. Voor jouw diensten geldt het 21%-tarief. Je hebt daarom over je facturen 2.100 Euro BTW respectievelijk 10, 50 Watermunten BTW berekend.
De af te dragen BTW is daarom (omgerekend naar Euro’s) 2100 + 10,50 = 2110,50 Euro.

Worden er aan jou binnen LETSP'end leveringen en/of diensten berekend met BTW (in Watermunten of Euro) en kan je in de Euro-wereld die BTW in vooraftrek brengen, dan kan je die LETSP'end-BTW ook in vooraftrek brengen. Zo nodig reken je om naar Euro's:

Stel, aan jou is in dezelfde aangifteperiode als hierboven, exclusief BTW, 2.000 Euro en 250 Watermunten in rekening gebracht. Op al die nota’s is 21% BTW in rekening gebracht, ofwel 420 Euro en 52,50 Watermunten. Je kunt alle BTW die aan jou in rekening is gebracht in vooraftrek brengen. Dan kan je dus in totaal omgerekend (wederom uitgaande van de 1:1 verhouding) 420 + 52,20 = 472,20 Euro als voorbelasting in vooraftrek brengen.

Per saldo moet je op basis van dit voorbeeld over het aangifteperiode daarom 2110,50 Euro minus 472,20 Euro is 1638,30 Euro BTW aan de fiscus afdragen.

Ben je als ondernemer verplicht om BTW te heffen over de producten/diensten die je binnen LETSP'end aanbiedt?
Ja. Voor transacties in Watermunten van ondernemers gelden dezelfde BTW regels als voor de Euro. Dit geldt echter uitsluitend voor de leveringen en diensten die de ondernemer in de Euro-wereld ook als ondernemer aanbiedt. Dus niet als je kapper bent in de Euro-wereld en binnen LETSP'end een computer repareert.

Als een klant mij in Watermunten betaalt, moet ik de BTW dan in Euro vragen?

Nee. Je bent vrij in de keuze of je de BTW in Watermunten of in Euro laat betalen. Aangezien je belasting alleen in Euro kunt betalen, kunnen we ons voorstellen dat je de BTW liever ook in Euro vraagt. Kies je voor Watermunten, dan reken je 1 op 1 om naar Euro's in je belastingaangifte.


(Bron: St. De alternatieve munt, bewerkt door LETSP'end, juli 2016)