LETSP'end is geen bank


LETSP'end is een systeem van wederzijdse kredietverstrekking.

Als er iemand in de min gaat of staat, is dat altijd gedekt door iemand anders met een positief saldo. Deelnemers verstrekken elkaar dus krediet. Bij banken verstrekt de bank het krediet.

Voor elke euro die jij op je rekening hebt, leent de bank er pakweg 100 uit. Daarmee is 99 euro gecreëerd, uit het niets. LETSP'end creëert geen geld.

Elke Watermunt krediet is gedekt. De som van alle Watermunten saldi is altijd nul.