Ruilwinkel Vaals RUILEN . SAMENWERKEN . LEREN . ONTMOETEN

Huisregels

Hoe werkt Ruilwinkel Vaals?
Hi
eronder vind je de ruilregels van Ruilwinkel Vaals.


1. Deelname
•    D
eelnemen is gratis.
•    Inschrijven kan vanaf 16 jaar, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
•    Je vult een inschrijvingsformulier in aan de balie en ondertekent dit.
•    Met het ondertekenen accepteer je de ruilregels van Ruilwinkel Vaals en ga je akkoord met het registreren van de informatie die nodig is voor de administratie.
•    Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden gegeven of met derden gedeeld.
•    Op het formulier wordt je lidnummer vermeld.
•    Het lidnummer is belangrijk bij de inname of uitgifte van goederen en bij je dienstenaanbod
•    Na inschrijving ontvang je 15 punten, die je direct kunt gebruiken.

2. Ledenpas
•    Bij inschrijving ontvang je een pasje met je lidnummer.
•    De pas is persoonsgebonden.
•    Je toont altijd je pas bij het inleveren en/of meenemen van goederen. Zo worden de punten geregistreerd in het administratiesysteem.
•    Verlies van je pas geef je direct door aan de Ruilwinkel. Een nieuwe pas kost € 2,50.

3. Inleveren goederen
A: Goederen
•    Ie
dere deelnemer kan tijdens openingstijden goederen inleveren, tot een half uur voor sluitingstijd.
•    Iedere deelnemer kan per week maximaal 5 stuks per categorie van de puntenlijst inleveren.
•    De vrijwilligers van de Ruilwinkel bepalen het aantal punten voor je goederen, aan de hand van de puntenlijst.
•    Als het artikel niet op de puntenlijst staat, bepaalt de vrijwilliger hoeveel punten je krijgt.
•    Ingeleverde kleding is schoon, heel en passend bij het seizoen.
•    In de maanden maart en september nemen wij i.v.m. seizoenswissel geen kleding in.
•    Ingeleverde goederen zijn schoon, heel, compleet, werkend en bruikbaar.
•    Ingeleverde goederen en kleding kunnen geweigerd worden, wanneer:
-    Er te veel aanbod is van een bepaald artikel;
-    Het niet het juiste seizoen is voor een bepaald artikel;
-    Uit ervaring blijkt dat er geen vraag is naar een bepaalde artikel;
-    Het niet schoon, kapot of te oud is.
Kijk in de winkel, op de website en facebookpagina welke goederen dit zijn.
•    Glazen en servies worden alleen per setje van 2 ingenomen. Meerdere setjes inleveren is mogelijk (dus 4 stuks, 6 stuks etc.).
•    Enkele stuks glaswerk of servies wordt door de vrijwilliger beoordeeld en eventueel wel ingenomen.
•    De goederen die de vrijwilliger niet inneemt, neem je weer mee. Niet ingenomen goederen worden niet door de Ruilwinkel verwijderd.
•    De vrijwilligers bepalen wanneer ingebrachte goederen in de winkel worden gezet.
•    De vrijwilligers bepalen wanneer ingebrachte goederen uit de winkel worden gehaald.
•    Er worden geen videorecorders, videobanden, cassettebandjes, cassetterecorders, gekopieerde DVD/CD/games, te oude TV’s/PC’s/laptops/monitors, bibliotheekboeken, tijdschriften of gestolen goederen ingenomen.
•    Fietsen worden geregistreerd.
•    Bij twijfel wordt aangifte gedaan bij de politie.

B: Grote goederen
•    Grote goederen (denk aan eettafels, kasten, witgoed, banken, bedden) kunnen, met of zonder foto, op het prikbord worden aangeboden.
•    Vermeld hierbij je lidnummer en het gevraagde aantal punten. Als je dit wil, kun je ook contactgegevens vermelden.
•    Als je niet je contactgegevens vermeldt, krijg je via de vrijwilligers van de Ruilwinkel bericht als een andere deelnemer interesse heeft.
•    De goederen worden 3 maanden aangeboden via het prikbord, daarna wordt de informatie verwijderd.

4.
Puntentelling/administratie
•    Van ingeleverde goederen bepaalt de Ruilwinkel de waarde aan de hand van de puntenlijst.
•    Ingeleverde goederen wordt bijgeschreven op je ruilrekening. De goederen zijn daarmee  eigendom van de Ruilwinkel.
•    Het aantal punten dat je als deelnemer krijgt bij het inleveren van goederen of diensten wordt geregistreerd in de administratie.
•    Je kunt je puntensaldo bekijken via de website of opvragen bij de uitgiftebalie.
•    Punten zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
•    Het maximaal toegestaan aantal punten is 250. Indien je meer punten hebt, kun je geen goederen meer brengen of diensten aanbieden. Wel kun je goederen of diensten afnemen.
•    Om je saldo onder de 250 te krijgen, kun je ook punten doneren aan een andere deelnemer.

5. Uitgifte
•    Het aantal punten dat je inlevert bij het meenemen van goederen of afnemen van diensten, wordt geregistreerd in de administratie.
•    Als je goederen meeneemt, laat de sticker op of aan het artikel zitten en bewaar je goederenbon.
•    Als thuis blijkt dat een apparaat defect is of een artikel niet compleet is, kun je het binnen 7 dagen terugbrengen of omruilen. Bij terugbrengen worden de reeds afgeschreven punten weer bijgeschreven.
•    Reserveren van goederen is niet mogelijk.
• 
   Rood staan kan niet in de Ruilwinkel. Als je geen of te weinig punten hebt op je ruilrekening, kun je geen goederen meenemen en geen diensten afnemen.

6. Dienstenruil
•    Ruilwinkel Vaals bemiddelt bij het aanbieden en afnemen van diensten.
•    Op het prikbord kun je een dienst aanbieden of vragen. Zet hierbij ook je lidnummer en het aantal gevraagde punten.
•    Contact tussen vrager en aanbieder van een dienst wordt gelegd door vrijwilligers van de Ruilwinkel.
•    Vrager en aanbieder zijn samen verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken. De Ruilwinkel is niet verantwoordelijk voor de afspraken en kan nooit aansprakelijk worden gesteld.
•    Als de dienst is verleend, tekenen vrager en aanbieder een ruilbewijs, met daarop het aantal punten dat verrekend moet worden. Dit wordt in de administratie verwerkt.
•    Diensten regelen buiten de Ruilwinkel om zijn op eigen verantwoording. Er worden geen punten voor gegeven.
•    Als een deelnemer zich niet houdt aan gemaakte afspraken of op een andere manier zich niet correct gedraagt, bemiddelt de Ruilwinkel niet meer voor deze deelnemer.

7. Afmelden als deelnemer
•    Afmelden als deelnemer doe je één maand van te voren via een mail aan secretaris@ruilwinkelvaals.nl of persoonlijk bij een vrijwilliger in de Ruilwinkel. Je levert ook je pas in.
•    Na afmelding heb je nog een maand om de punten op je ruilrekening op te maken aan goederen en/of diensten.
•    Als na deze maand nog punten staan op je ruilrekening, kun je deze doneren aan de Ruilwinkel of overschrijven naar een andere deelnemer.
•    Wanneer je niet aangeeft wat er met je resterende punten moet gebeuren, worden de punten gedoneerd aan de Ruilwinkel.

8. Beëindigen van deelname

Redenen om de deelname te beëindigen zijn:
•    Wanneer je je niet houdt aan de ruilregels of je niet correct gedraagt;
•    Wanneer je gestolen goederen aanbiedt;
•    Wanneer je geld vraagt voor diensten en/of goederen, die via de Ruilwinkel worden aangeboden;
•    Wanneer je goederen uit de Ruilwinkel verhandelt of doorverkoopt;
•    Bij diefstal uit de Ruilwinkel.

9. Overig
•    Onder de 12 jaar, heb je alleen toegang in het  bijzijn van een volwassene.
•    Door inschrijving als deelnemer van Ruilwinkel Vaals verklaar je dat je deze huisregels
     gezien, begrepen en geaccepteerd hebt.
•    De ruilregels kunnen tussentijds veranderen. De laatste versie vind je altijd terug in de winkel en op de website. Je kunt geen aanspraken maken op eerdere ruilregels.


Versie 26 maart 2018.